<meta property="og:image" content="http://matochsmak.se/Portals/0/Images/mosSquare.jpg" />
Open/Close Side Menu
Search
Close
Search

Här hittar du länkar till andra webbplatser som också handlar om bra mat och god smak.

mat&smak - Matnyttiga Länkar

Länktips

Sveriges Biodlares Riksförbund

Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. I förbundet finns 280 biodlarföreningar över hela landet med ca. 10 000 medlemmar. Föreningarna är organiserade i 25 distrikt.

Bärfrämjandet

Hitta till dina lokala bärodlare.

Grynkorvsakademien

Sällskapet Grynkorvens Vänner - Grynkorvsakademien har Grynkorvsälskande medlemmar från när och fjärran.

Ålfonden

Ålfonden startades av ålfiskare 2007. Vi arbetar för att bevara och öka ålbeståndet i landet genom utsättning av glasål. Vårt småskaliga fiske är en garanti för behålla ålen, ålfisket och ålens kulinariska värden.

SurströmmingsAkademien

Instiftades 26 augusti 1999 på Ulvön med syfte att bibehålla surströmmingskulturen och främja dess utveckling.

Smaka på Skåne

Smaka på Skåne är regionens motor och samordnare i utvecklingen av skånska matföretag. Genom en rad utvecklingsprojekt försöker vi öka intresset för den skånska maten, både här hemma och utomlands, men framför allt se till så att våra skånska matföretag växer och blir fler och livskraftiga.

Skånska sillaacademien

Det finns nog ingen annan plats i världen där man har en rikare flora av sillinläggningar och sillrätter än här i Skåne. Tyvärr rör det sig om en receptskatt som håller på att gå förlorad. Skånska Sillaacademiens syfte är bl a att ta tillvara denna receptskatt och att bevara och främja traditioner kring sill och sillinläggningar och att dokumentera och levandegöra den kulturhistoria, som är förknippad med sillen.

Måltidens Hus i Norden

Måltidens Hus ska främja livsmedelsbranschens och restaurangnäringens långsiktiga utveckling och kvalitet via utbildning, seminarier, utställningar, konferenser och forskning. Huset är en levande mötesplats för råvaruproducenter, näringsexperter, smakforskare, krögare, mat- och dryckesjournalister, livsmedelstillverkare och andra specialister med intresse för måltiden.

Korvakademien

Akademien För De Sköna Korvarna är en idiell sammanslutning med syfte att höja korvens anseende i samhället och öka utbudet av god korv.

Hagdahlsakademien

Akademien grundades år 2002 och arbetar framför allt med att genom priser och diplom stödja regional matkultur i Östergötland. Med måltiden i centrum har även akademien tagit fram servis och duktyger samt givit ut böcker. Akademien är medlem i GastroNet Nordic, ett nätverk för de nordiska gastronomiska akademierna och dess vänföreningar.

RSS
Back To Top